Vi bryr oss verkligen

No bullshit

Vi använder uteslutande bara de bästa råvarorna av naturmaterial. Varje råvara är noggrant utvald och det finns ingenting överflödigt i produkten. Varje ämne i produkten är med av en orsak och vi berättar den öppet. Vi lovar inget som vi inte kan hålla, därför har vi inte heller några utsmyckade reklamslogans.

För oss alla

Påre lämpar sig för alla, oberoende av hudtyp, ålder eller kön. Vi vill underlätta allas vardag och erbjuda ett enkelt, förmånligt och kvalitativt sätt att vårda sin hud.

Vi bryr oss

Vi är medvetna om kosmetikbranschens globala utmaningar gällande belastning av omgivningen, något som på samhällelig nivå påverkar oss alla. Vi vill sköta vår del av omsorgen av jordklotet och därför donerar vi av varje såld produkt 0,10 € till ett föränderligt, men alltid med eftertanke valt objekt, såsom uppfinning av alternativa material, utveckling av nya, innovativa energikällor, mer effektiv och miljövänlig markanvändning eller miljömedvetenhet skapad via utbildning.

Första mottagaren av donation

Den första donationen stödjer för alla öppen universitetsutbildning som baseras på vetenskaplig forskning i Helsingfors öppna universitet. Studier inom det breda kursurvalet ger nya perspektiv på samhälleliga och aktuella fenomen. Utbildningen har en stor roll i miljömedvetenhet på såväl samhällsnivå som på global nivå. Läs mer om Helsingfors öppna universitetet.

Vi lever med

Vi har ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Vi reagerar på människors behov och verkar i nuet. Vi tar i beaktande samhällets situation och strävar alltid efter att hitta de saker i vår verksamhet som vi kan använda för att förbättra vår verksamhet i miljövänligare riktning

© 2021 Påre Skincare